de-identifikace zdravotnických údajů

Navigace ve složitostech dodržování předpisů k překlenutí AI a zdravotní péče

Díky velkému množství levného výpočetního výkonu a nekonečnému záplavě dat umělá inteligence a strojové učení dosahují úžasných věcí pro organizace po celém světě. Několik průmyslových odvětví, která z těchto pokročilých technologií získají neuvěřitelné výhody, je bohužel také vysoce regulováno, což zvyšuje tření toho, co již může být komplexní implementací.

Zdravotnictví je plakátem silně regulovaného odvětví a organizace ve Spojených státech musí zacházet s chráněnými zdravotními informacemi (PHI) v souladu se zákonem o zdravotním pojištění a odpovědnosti (HIPAA) již téměř 25 let. Dnes se však sbližují předpisy o všech druzích osobních údajů (PII), včetně evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), singapurského zákona o ochraně osobních údajů (PDPA) a mnoha dalších.

Zatímco předpisy se běžně zaměřují na obyvatele konkrétní oblasti, přesné modely umělé inteligence vyžadují velké soubory dat, které jsou diverzifikované z hlediska věku, pohlaví, rasy, etnického původu a geografického umístění jejich subjektů. To znamená, že společnosti, které doufají, že poskytovatelům zdravotní péče nabídnou novou generaci řešení umělé inteligence, musí projít stejně početnou a různorodou řadou regulačních opatření nebo nástrojů pro vytváření rizik s integrovanými předsudky, které kontaminují výsledky.

De-identifikace dat

Zrušení identifikace dat Přijít s dostatečným množstvím dat k efektivnímu „naučení“ umělé inteligence vyžaduje čas a jejich identifikace, aby byla zajištěna ochrana a anonymita jejích vlastníků, může být ještě větším úkolem. Proto Shaip nabízí licencované zdravotní údaje je navržen tak, aby pomohl konstruovat modely AI - včetně textových lékařských záznamů pacientů a údajů o škodách, zvukových záznamů, jako jsou záznamy lékařů nebo rozhovory mezi pacienty a lékaři, a dokonce i obrázků a videa ve formě rentgenových paprsků, CT skenů a výsledků MRI.

Pojďme dnes diskutovat o vašem požadavku na školení AI.

Naše vysoce přesná řešení API zajišťují, že všech 18 polí (podle požadavků pokynů Safe Harbor) je zcela bez identifikace a bez PHI, a Expertní stanovení s lidmi ve smyčce (HITL) zajišťuje, že trhliny nemůže nic propadnout. Shaip také zahrnuje možnosti anotace lékařských dat, které jsou zásadní pro škálování projektu. Proces anotace zahrnuje vyjasnění rozsahu projektu, provedení školení a demo anotací a závěrečný cyklus zpětné vazby a analýzu kvality, která zajišťuje, že výsledné anotované dokumenty splňují dané požadavky.

Využíváním naší cloudové platformy získávají klienti přístup k datům, která potřebují, na médiu, které je bezpečné, kompatibilní a škálovatelné, aby vyhovělo jakékoli poptávce. V případech, kdy je ruční výměna dat nežádoucí, mohou být naše API často integrována přímo do klientské platformy, aby se usnadnil přístup k datovým i de-identifikačním API téměř v reálném čase.

Vytváření modelů AI je dost obtížné, aniž byste museli získávat své vlastní datové sady, což je důvod, proč je téměř vždy lepší outsourcovat tento úkol náročný na práci specializovanému poskytovateli. Náš tým specializovaných transkriptorů de-identifikace je vysoce vyškolen v oblasti ochrany PHI a lékařské terminologie, aby zajistil poskytování údajů nejvyšší kvality. Kromě úspory času a peněz se také vyhnete potenciálně ochromující pokuty které mohou doprovázet nesprávné použití nevyhovujících údajů.

Abychom vám pomohli určit, zda je Shaip partnerem, kterého hledáte, nabízíme celou řadu ukázkové soubory dat které můžete použít k zahájení výcviku svých algoritmů ještě dnes. Doufáme, že se k nám připojíte a budete sledovat, jak vaše iniciativa AI vzlétla.

Sociální sdílení