labroots - Shaip

Jak vytvořit prostor pro rovnost ve zvládání bolesti s umělou inteligencí?

Podle studií pociťují jednotlivci z menšin a znevýhodněných skupin více bolesti než kterýkoli jiný jednotlivec. Jak tedy lze tuto bolest zvládnout? Pojďme hledat odpověď v této funkci pro hosty a zjistěte, jak může umělá inteligence pomoci při vytváření prostoru pro spravedlnost při zvládání bolesti.

Klíčový poznatek z článku je -

  • Jak zjistila studie z roku 2005, podskupina lékařských stážistů zjistila, že černí lidé nejsou tak citliví na bolest jako běloši a je méně pravděpodobné, že budou řešit bolest černochů. Ale této rovnosti zvládání bolesti lze dosáhnout pomocí AI.
  • Podle výzkumníků roboti nenahrazují lékaře. Organizace používají rentgenové záření k detekci bolesti, která se fyzicky objevuje v těle. Pomocí přístupu řízeného umělou inteligencí lze tuto nerovnost bolesti zvládat lépe.
  • Za účelem navržení nejvhodnější léčebné strategie pro pacienty generuje zdravotnický personál přesná skóre bolesti a vizuální pomůcky, jako jsou „tepelné mapy“ bolestivých oblastí kolen. Pomocí nástrojů a technik pro anotaci dat lze tento management bolesti snadno a rychle detekovat.

Přečtěte si celý článek zde:

https://www.labroots.com/trending/clinical-and-molecular-dx/19960/ai-creates-equality-pain-management

Sociální sdílení

Pojďme dnes diskutovat o vašem požadavku na školení AI.