ITChronicles - Shaip

Vysvětleno: Jak technologie rozpoznávání hlasu pomáhá zdravotnickému průmyslu v roce 2022

Rozpoznávání hlasu je druh biometrické technologie, kterou lze použít k identifikaci jednotlivců na základě jejich jedinečných hlasových vzorů. Tato technologie se stále více používá ve zdravotnictví pro různé účely, jako jsou:

  1. Interakce z očí do očí – Náš svět se stále více digitalizuje, ale stále existují věci, které lze provést pouze tváří v tvář. Software pro rozpoznávání hlasu umožňuje uživatelům ovládat svá zařízení pomocí hlasu, takže spolu mohou konverzovat tváří v tvář bez ohledu na jazykové bariéry.
  2. Jazyková spolehlivost – Technologie rozpoznávání hlasu může být naprogramována tak, aby porozuměla jakémukoli jazyku nebo dialektu, kterým pacient mluví, bez ohledu na to, odkud pochází nebo jak mluví anglicky.
  3. Přesná diagnóza – Lékaři mohou používat software pro rozpoznávání hlasu k přesné diagnostice běžných onemocnění pouze na základě příznaků, aniž by se museli vracet do svých poznámek nebo záznamů pokaždé, když vidí nového pacienta nebo vyhodnocují stávajícího pacienta s podobnými příznaky. 
  4. Ušetřete čas doktora – Lékaři často tráví značné množství času psaním do počítačových programů namísto přímé práce s pacienty. Software pro rozpoznávání hlasu jim může ušetřit čas tím, že jim umožní diktovat poznámky přímo do počítače, aniž by museli vše nejprve vypisovat.
  5. Přesnost a rychlost – Technologie rozpoznávání hlasu může být použita ke zvýšení přesnosti a rychlosti při zadávání dat do elektronického zdravotního záznamu (EHR). To může pomoci omezit chyby, které se mohou vyskytnout při ručním zadávání informací do systému.

Díky tomu, že je technologie rozpoznávání hlasu dostupnější a snadněji implementovatelná, se programy rozpoznávání hlasu brzy stanou běžnými v celé lékařské oblasti. To bude pro lékaře, pacienty a zdravotníky obrovskou pomocí, aby efektivně spolupracovali za účelem dosažení lepších výsledků.

Přečtěte si celý článek zde:

https://itchronicles.com/healthcare-technology/role-of-voice-recognition-technology-in-healthcare/

Sociální sdílení

Pojďme dnes diskutovat o vašem požadavku na školení AI.