InMedia-Credihealth

Revoluce ve zdravotnictví: 5 trendů umělé inteligence ve zdravotnictví, které je třeba sledovat v roce 2023

Se vstupem do roku 2023 se role umělé inteligence (AI) ve zdravotnictví nadále rozšiřuje a nabízí slibné pokroky v diagnostice, léčbě a péči o pacienty. Zde diskutujeme o pěti klíčových předpovědích umělé inteligence ve zdravotnictví pro příští rok.

  1. Umělá inteligence umožní vývoj personalizovaných zdravotnických služeb využitím dat z elektronických zdravotních záznamů, nositelných zařízení a genetických profilů. To umožní lékařům přizpůsobit léčbu a intervence jednotlivým pacientům.
  2. Emotion AI, která se zaměřuje na porozumění a reakci na lidské emoce, bude hrát významnou roli v diagnostice a léčbě poruch duševního zdraví. Analýzou výrazů obličeje pacientů, hlasových vzorů a používání jazyka tyto systémy umělé inteligence pomohou lékařům identifikovat včasné varovné signály a vyvinout cílené intervence.
  3. Robotic Process Automation (RPA) poháněná umělou inteligencí zefektivní administrativní úkoly ve zdravotnictví, sníží provozní náklady a zvýší efektivitu. Od plánování schůzek až po vyúčtování a zpracování pojistných nároků, řešení RPA založená na umělé inteligenci umožní poskytovatelům zdravotní péče věnovat více času a zdrojů péči o pacienty.
  4. Umělá inteligence má potenciál způsobit revoluci ve objevování léků tím, že identifikuje slibné sloučeniny a předpovídá jejich účinnost a bezpečnost. To urychlí proces výzkumu a vývoje, sníží čas a náklady spojené s uváděním nových léčebných postupů na trh.
  5. S rostoucím povědomím o potenciálních předsudcích v systémech umělé inteligence bude vyvinuto soustředěné úsilí k řešení těchto problémů a jejich předcházení. To zahrnuje zajištění různorodého zastoupení v tréninkových datech a vývoj algoritmů, které aktivně zmírňují předsudky, aby se vytvořily spravedlivé výsledky zdravotní péče pro všechny jednotlivce.

Pokroky AI ve zdravotnictví v roce 2023 slibují revoluci v péči o pacienty, zefektivní procesy a zajistí spravedlivé výsledky pro všechny.

Přečtěte si celý článek zde:

https://www.credihealth.com/blog/the-future-of-healthcare-ai-top-predictions/

Sociální sdílení

Pojďme dnes diskutovat o vašem požadavku na školení AI.