InMedia-Time-business-news

Přehled zvukové anotace a jejích výhod

Spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Shaip Vatsal Ghiya se podělil o některá klíčová technologická vysvětlení důležitosti zvukových poznámek a o tom, jak pomáhá virtuálním asistentům, chatbotům a systémům hlasového vyhledávání porozumět tomu, co mluvíte, a poté získat relevantní informace.

Klíčové poznatky z článku jsou -

  • Často klademe otevřené otázky virtuálním asistentům, hlasovému vyhledávání a robotům. Nejprve integrace otázky do systému, pochopení jejího záměru a následné sdílení relevantních informací zpět vyžaduje integraci technologií, jako je Machine Learning (ML) a NLP.
  • A k porozumění zvuku a hlasu v různých jazycích je třeba použít techniky zvukové anotace. Audio anotační stroje jsou vyrobeny tak, aby porozuměly tomu, jaké otázky, emoce, pocity a záměry uživatelé vyjadřují, a poté se to naučilo pomocí technik označování zvuku.
  • Označování zvuku v anotaci je klíčová technika a pokud se provádí se správnou datovou sadou a tagováním, může pomoci při vývoji chatbotů, virtuálních asistentů, překladatelských systémů v reálném čase, systémů auditu hovorů a dalších. Díky technikám zvukových poznámek mohou modely strojového učení lépe identifikovat různé zvukové prvky a trénovat je bez ručního zásahu.

Přečtěte si celý článek zde:

https://timebusinessnews.com/understanding-audio-annotation-its-advantages/

Sociální sdílení

Pojďme dnes diskutovat o vašem požadavku na školení AI.