Techslang - Shaip

Co je datová anotace?

Anotace dat je jednoduše proces označování informací, aby je stroje mohly používat. Je zvláště užitečné pro strojové učení pod dohledem (ML), kde se systém spoléhá na označené datové sady, aby zpracoval, pochopil a naučil se ze vstupních vzorů, aby dosáhl požadovaných výstupů.

Přečtěte si celý článek zde:

https://www.techslang.com/definition/what-is-data-annotation/

Sociální sdílení

Pojďme dnes diskutovat o vašem požadavku na školení AI.