Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 09th říjen 2020

Předchozí verze tohoto prohlášení jsou k dispozici zde.

Společnost Shaip bere soukromí svých zákazníků vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů (zásady) vysvětlují, jak společnost Shaip shromažďuje, používá a sdílí informace o zákaznících na webových stránkách https://www.Shaip.com (dále jen „webové stránky“) a mobilní aplikaci Shaip („aplikace“) a společně s webovými stránkami „webové stránky“ /Aplikace"). Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto zásad, neváhejte nás kontaktovat.

Pečlivě si prosím přečtěte tyto zásady ochrany osobních údajů. Používáním tohoto webu přijímáte podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů. Používáním tohoto webu dále souhlasíte s naším shromažďováním, používáním, zveřejňováním a uchováváním vašich informací, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Datum účinnosti těchto zásad ochrany osobních údajů je uvedeno v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů. Vaše další používání stránek po datu účinnosti znamená váš souhlas s pozměněnými zásadami ochrany osobních údajů. Jakékoli pozměněné zásady ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce a nahrazují všechny předchozí verze. Pravidelně to prosím kontrolujte, zejména než poskytnete jakékoli osobní identifikační údaje.

Tyto zásady platí pro údaje, které shromažďujeme:

Během a po vaší registraci a / nebo během provádění úloh na naší platformě; V e-mailu, textových a jiných elektronických zprávách mezi vámi a touto webovou stránkou / aplikací; Prostřednictvím mobilních a desktopových aplikací si stáhnete z této webové stránky / aplikace, která poskytuje vyhrazenou interakci mimo prohlížeč mezi vámi a touto webovou stránkou / aplikací; Při interakci s naší reklamou a aplikacemi na webových stránkách a službách třetích stran, pokud tyto aplikace nebo reklama obsahují odkazy na tyto zásady. Podrobnosti o technologiích, které používáme, osobní údaje, které shromažďujeme, a také o tom, jak kontrolovat nebo blokovat sledování nebo mazat soubory cookie, naleznete na zásady cookie.

Zabezpečení a ukládání dat:

Implementovali jsme opatření, jejichž cílem je zabezpečit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou a před neoprávněným přístupem, použitím, změnami a zveřejněním.

Zabezpečení a zabezpečení vašich informací závisí také na vás. Tam, kde jsme vám dali (nebo kde jste si vybrali) heslo pro přístup k určitým částem našich webových stránek / aplikací, jste odpovědní za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Nesdílejte své heslo s nikým a znovu nepoužívejte heslo z tohoto webu / aplikace na žádné jiné platformě nebo službě.

Přenos informací přes internet bohužel není zcela bezpečný. I když se snažíme chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů přenášených na náš web / aplikaci. Jakýkoli přenos osobních údajů je na vaše vlastní riziko. Nejsme zodpovědní za obcházení jakýchkoli nastavení ochrany osobních údajů nebo bezpečnostních opatření obsažených na webových stránkách / v aplikaci.

Shaip využívá k provozování naší platformy dodavatele třetích stran a hostingové partnery pro hardware, software, sítě, úložiště a související technologie. Prodejci a partneři společnosti jsou v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) na základě podmínek služby nebo smlouvy. Používáním naší platformy dáváte společnosti Shaip oprávnění k přenosu, ukládání a používání vašich informací ve Spojených státech a jakékoli jiné zemi, kde působíme.

Neplatí pro údaje, které byly shromážděny:

Offline nebo jakýmkoli jiným způsobem, a to i na jakékoli jiné webové stránce / aplikaci provozované společností nebo jakoukoli třetí stranou (včetně našich přidružených a dceřiných společností); nebo jakákoli třetí strana (včetně našich přidružených a dceřiných společností), a to i prostřednictvím jakékoli aplikace nebo obsahu (včetně reklamy), který může odkazovat na web nebo aplikaci nebo k nim být přístupný.

Přečtěte si pozorně tyto zásady, abyste porozuměli našim zásadám a postupům týkajícím se vašich údajů a způsobu, jakým s nimi zacházíme. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami a postupy, vaše volba je nepoužívat náš web / aplikaci. Přístupem nebo používáním tohoto webu / aplikace souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady se mohou čas od času změnit. Vaše další používání této webové stránky / aplikace poté, co provedeme změny, se považuje za přijetí těchto změn, proto pravidelně kontrolujte aktualizace těchto zásad.

Děti do 18 let

Naše webová stránka / aplikace není určena pro děti do 18 let, jak je uvedeno v našich podmínkách. Nikdo mladší 18 let nesmí na webovou stránku / aplikaci poskytovat žádné osobní informace. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud je vám méně než 18 let, nepoužívejte ani neposkytujte žádné informace na této webové stránce / aplikaci nebo na žádné z jejích funkcí / zaregistrujte se na webové stránce / aplikaci, neprovádějte žádné nákupy prostřednictvím Web / Aplikace, využívejte kterékoli z interaktivních nebo veřejných komentářových funkcí této Webové stránky / Aplikace nebo nám poskytujte jakékoli informace o sobě, včetně svého jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy nebo jakéhokoli krycího jména nebo uživatelského jména, které můžete použít použití. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 18 let bez ověření souhlasu rodičů, vymažeme tyto informace. Pokud si myslíte, že můžeme mít nějaké informace od nebo o dítěti do 18 let, kontaktujte nás.

Informace, které o vás shromažďujeme a jak je shromažďujeme:

Shromažďujeme několik typů informací od a o uživatelích našich webových stránek / aplikací, včetně informací:

pomocí kterých můžete být osobně identifikováni, například křestní jméno, příjmení, ID e-mailu, pracovní pozice, role, telefon, číslo mobilního telefonu, název společnosti, země, DOB, pohlaví, LinkedIn ID, adresa nebo JAKÉKOLI DALŠÍ INFORMACE Web / Aplikace SHROMAŽĎUJE, ŽE JE DEFINOVÁNO JAKO OSOBNÍ ÚDAJE NEBO OSOBNĚ IDENTIFIKOVATELNÉ INFORMACE PODLE PLATNÉHO ZÁKONU / jakýkoli jiný identifikátor, pomocí kterého vás lze kontaktovat online nebo offline („osobní údaje“); jde o vás, ale jednotlivě vás neidentifikuje, například váš nahraný hlas nebo videa; kde se můžete nahrávat pro účely zpracování obrazu; o vašem internetovém připojení, vybavení, které používáte k přístupu na náš web / aplikaci a podrobnostech o používání.

Tyto údaje shromažďujeme:

Přímo od vás, když nám je poskytnete; Automaticky při používání produktů společnosti. Informace shromážděné automaticky mohou zahrnovat podrobnosti o použití, IP adresy a informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a dalších sledovacích technologií.

Důvěrná informace

Společnost Shaip od vás nechce přijímat důvěrné nebo chráněné informace prostřednictvím naší webové stránky / mobilní aplikace. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré informace nebo materiály zaslané společnosti Shaip nebudou považovány za důvěrné. Odesláním jakékoli informace nebo materiálu společnosti Shaip udělujete společnosti Shaip neomezenou neodvolatelnou licenci ke kopírování, reprodukci, publikování, nahrávání, zveřejňování, přenosu, distribuci, veřejnému zobrazování, provádění, úpravám, vytváření odvozených děl z těchto materiálů a jejich dalšímu svobodnému používání. nebo informace. Souhlasíte také s tím, že společnost Shaip může libovolně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky, které nám zašlete. Vaše jméno však nezveřejníme ani nebudeme jinak zveřejňovat skutečnost, že jste nám zaslali materiály nebo jiné informace, pokud: (a) nezískáme vaše předchozí písemné povolení k použití vašeho jména; nebo (b) nejdříve vás upozorníme, že materiály nebo jiné informace, které zadáte ke konkrétní části tohoto webu, budou zveřejněny nebo jinak použity s vaším jménem; nebo (c) jsme povinni tak činit ze zákona. S osobně identifikovatelnými informacemi, které odešlete společnosti Shaip za účelem získání produktů nebo služeb, se zachází v souladu s našimi zásadami společnosti.

[Poznámka: Uvědomte si, že za určitých okolností mohou osobní údaje podléhat zpřístupnění vládním agenturám na základě soudního řízení, soudního příkazu nebo soudního procesu.]

Retenční období

Nebudeme uchovávat osobní údaje déle, než je nezbytné pro splnění účelů, pro které jsou zpracovávány, včetně bezpečnosti našeho zpracování v souladu s právními a regulačními povinnostmi (např. Podmínky auditu, účetnictví a zákonné uchovávání), řešení sporů a pro zřízení, uplatňování nebo obrana právních nároků v zemích, kde podnikáme, ale okolnosti se mohou lišit v závislosti na kontextu a službách.

Cookies

Společně s poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají poskytovat web, používáme „cookies“, což jsou malé počítačové soubory odesílané do vašeho webového prohlížeče nebo vašeho zařízení nebo k nim přistupující, které obsahují informace o vašem počítači, jako je ID uživatele, nastavení uživatele , historii procházení a činnosti prováděné při používání webu. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény (umístění na internetu), ze které soubor cookie pochází, „životnost“ souboru cookie (tj. Po vypršení jeho platnosti) a náhodně vygenerované jedinečné číslo nebo podobný identifikátor.

Web může používat nástroje pro sběr dat ke shromažďování informací ze zařízení používaného pro přístup na Web, jako je typ operačního systému, typ prohlížeče, doména a další nastavení systému, stejně jako použitý operační systém a země a časové pásmo, ve kterém je umístěn počítač nebo zařízení.

Webové prohlížeče umožňují určitou kontrolu nad většinou cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. Další informace o cookies, včetně toho, jak spravovat a mazat cookies, najdete na www.allaboutcookies.org.

Používáním této webové stránky souhlasíte s nainstalováním těchto souborů cookie do vašeho zařízení. Soubory cookie mohou být vymazány ručně v nastavení vašeho prohlížeče. Chcete-li zobrazit pokyny konkrétního prohlížeče, jak vymazat soubory cookie, klikněte na příslušný odkaz níže:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/9098093

Okraj: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/clear-your-browsing-history-sfri47acf5d6/mac

Ačkoli se od uživatelů nevyžaduje, aby cookies přijímali, jejich zablokování nebo odmítnutí může zabránit přístupu k některým funkcím dostupným prostřednictvím Služeb. Tento web ignoruje nastavení prohlížeče „Nesledovat“.

Vaše práva

Je pro nás důležité, abyste měli přístup a mohli zkontrolovat osobní údaje, které o vás máme, a podle potřeby je opravit nebo odstranit.

Subjekty údajů EU mají následující práva: (1) máte právo požadovat kopii údajů, které s vámi máme; (2) máte právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů, které jsme s vámi spojili; (3) můžete požádat o vymazání údajů z našich záznamů a společnost Shaip této žádosti vyhoví, bude-li to zákonně požadováno; 4) pokud existují určité podmínky pro právo na omezení zpracování; (5) máte právo na přenos údajů, které jsme s vámi spojili, do jiné organizace; (6) máte právo vznést námitku proti určitým typům zpracování; (7) máte právo vznést námitku proti automatizovanému zpracování; (8) a případně máte právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Spotřebitelé v Kalifornii mají právo požadovat a přijímat (1) kategorie osobních údajů, které společnost Shaip o tomto spotřebiteli shromáždila; 2) kategorie zdrojů, ze kterých jsou osobní údaje shromažďovány; (3) obchodní nebo komerční účel shromažďování nebo prodeje osobních údajů; (4) kategorie třetích stran, se kterými společnost Shaip sdílí osobní údaje; a (5) konkrétní osobní údaje, které společnost Shaip o tomto spotřebiteli shromáždila.

Společnost Shaip žádným způsobem nediskriminuje jednotlivce, který uplatňuje svá práva podle jakéhokoli příslušného zákona nebo nařízení o ochraně osobních údajů, včetně zákona o ochraně spotřebitele v Kalifornii.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se vašich osobních údajů, včetně podání žádosti podle kalifornského zákona o ochraně spotřebitele, kontaktujte nás na adrese:

info@Shaip.com

(866) 426-9412