AI Resource Center - případová studie

Vytvořeno a vybráno pro
světové týmy AI
Případová studie
Rozpoznání pojmenované entity (Ner)

Rozpoznávání pojmenovaných entit (NER) pro klinické NLP

Dobře anotovaná a zlatá standardní klinická textová data k trénování / vývoji klinických NLP k vytvoření nové verze Healthcare API.

Ambientní technologie

Umožnění vývoje okolních technologií prostřednictvím rozhovorů o syntetické zdravotní péči

Konverzace o syntetické zdravotní péči pro ASR

Klinické pojištění Anotace

Vylepšení pracovních postupů předchozí autorizace prostřednictvím anotací o dodržování pokynů

Zefektivnění klinických pracovních postupů s přesností a dodržováním předpisů.

Onkologický výzkum-zdroje

Licencování, de-identifikace a anotace pro inovaci modelu NLP

Zlepšení onkologického výzkumu s využitím NLP a deidentifikace dat.

Řekněte nám, jak můžeme pomoci s vaší další iniciativou AI.