Generativní AI

Posílení zdravotní péče pomocí generativní umělé inteligence: Revoluční diagnostika a léčba

Umělá inteligence (AI) v posledních letech výrazně pokročila v různých odvětvích a výjimkou není ani zdravotnictví. Generativní umělá inteligence, podmnožina umělé inteligence zaměřená na vytváření nového obsahu založeného na existujících datech, přináší revoluci ve způsobu, jakým zdravotníci přistupují k diagnostice a léčbě. Shaip, přední poskytovatel řešení AI, stojí v čele této transformace a nabízí pokročilé lékařské datové sady, které podporují generativní aplikace AI v sektoru zdravotnictví.

Posláním společnosti Shaip je poskytovat komplexní datové rámce, které umožňují přesné, rychlé a průkopnické diagnózy a léčby založené na umělé inteligenci. Díky hlubokému pochopení jedinečných požadavků lékařské AI nabízí Shaip širokou škálu datových sad navržených pro podporu generativních aplikací AI ve zdravotnictví.

1. Dvojice otázek a odpovědí

Jednou z klíčových oblastí, kde generativní řešení AI společnosti Shaip vynikají, je odpovídání na otázky. Vybíráním párů otázek a odpovědí ze zdravotnických dokumentů a literatury usnadňují certifikovaní profesionálové společnosti Shaip vývoj modelů umělé inteligence, které mohou navrhovat diagnostické postupy, doporučovat léčbu a pomáhat lékařům při poskytování informací filtrováním relevantních informací. Tato technologie má potenciál zefektivnit diagnostický proces, snížit chyby a zlepšit výsledky pacientů.

Dvojice otázek a odpovědí

Naši zdravotničtí specialisté vytvářejí špičkové sady otázek a odpovědí, které zahrnují:

  • Vytváření dotazů na povrchové úrovni
  • Navrhování otázek na hluboké úrovni
  • Rámování Q&A z Medical Tabular Data

Sady otázek a odpovědí jsou vytvářeny pomocí různých zdrojů, jako jsou:

  • Klinické směrnice a protokoly
  • Údaje o interakcích mezi pacientem a poskytovatelem
  • Medical Research Papers
  • Informace o farmaceutickém produktu
  • Zdravotní regulační dokumenty
  • Ohlasy pacientů, recenze, fóra a komunity

2. Sumarizace textu

Dalším zásadním aspektem generativních nabídek Shaip AI je sumarizace textu. Zdravotníci často čelí výzvě prosévat obrovské množství informací, jako jsou elektronické zdravotní záznamy (EHR), výzkumné články a rozhovory mezi lékařem a pacientem. Zdravotničtí specialisté společnosti Shaip vynikají v destilaci těchto informací do jasných a stručných souhrnů, což zajišťuje, že profesionálové mohou rychle pochopit základní poznatky, aniž by museli trávit hodiny čtením dlouhých dokumentů.

Textová sumarizace

Mezi naše nabídky patří:

Textové shrnutí EHR: Zapouzdřte lékařskou historii, léčbu a výsledky pacientů do snadno stravitelného formátu, který poskytovatelům zdravotní péče umožní rychle zhodnotit a pochopit kompletní lékařskou cestu pacienta.

Shrnutí rozhovoru mezi lékařem a pacientem: Extrahujte klíčové body, obavy a akční body z lékařských konzultací, abyste zajistili, že kritické informace nebudou přehlíženy, a usnadníte lepší komunikaci mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty.

Shrnutí článku výzkumu založeného na PDF: Destilujte komplexní lékařské výzkumné práce do jejich základních zjištění, závěrů a klinických důsledků, což zdravotnickým pracovníkům umožní zůstat v obraze s nejnovějším vývojem ve svém oboru, aniž by trávili nadměrný čas recenzemi literatury.

Shrnutí lékařské zobrazovací zprávy: Převádějte složité radiologické nebo zobrazovací zprávy do zjednodušených souhrnů, které zdůrazňují nejvýznamnější nálezy a doporučení, a tím umožňují zdravotnickým týmům činit informovaná rozhodnutí efektivněji.

Souhrn údajů z klinické studie: Rozdělte výsledky rozsáhlých klinických studií na nejdůležitější poznatky, včetně účinnosti, bezpečnosti a potenciálních aplikací, a poskytněte tak zúčastněným stranám ve zdravotnictví možnost rychle vyhodnotit dopad nových léčebných postupů nebo intervencí.

Využitím odborných znalostí společnosti Shaip v oblasti sumarizace textů mohou zdravotnické organizace zefektivnit zpracování informací, zlepšit rozhodování a v konečném důsledku zlepšit péči o pacienty. Naši zdravotničtí specialisté jsou odhodláni poskytovat vysoce kvalitní, přesné a relevantní souhrny, které uspokojí jedinečné potřeby zdravotnického průmyslu.

3. Tvorba syntetických dat

Kromě odpovědí na otázky a sumarizace textů se Shaip zaměřuje také na tvorbu syntetických dat. Syntetická data jsou v doméně zdravotní péče zásadní pro různé účely, jako je školení modelů umělé inteligence a testování softwaru, aniž by bylo ohroženo soukromí pacientů. Shaip nabízí služby vytváření syntetických dat pro historii současné nemoci (HPI) a poznámky o pokroku, poznámky EHR a souhrny rozhovorů mezi lékařem a pacientem napříč různými lékařskými specializacemi.

3.1 Syntetická data HPI & Progress Notes Creation

Vytváření umělých, ale realistických údajů o pacientech, které napodobují formát a obsah pacientovy anamnézy současného onemocnění (HPI) a poznámek o pokroku. Tato syntetická data jsou cenná pro školení algoritmů ML, testování zdravotnického softwaru a provádění výzkumu bez ohrožení soukromí pacientů.
Syntetická data hpi a vytváření poznámek o postupu

3.2 Vytvoření syntetických dat EHR Note

Tento proces zahrnuje vytvoření simulovaných elektronických zdravotních záznamů (EHR), které jsou strukturálně a kontextově podobné skutečným EHR poznámkám. Tyto syntetické poznámky lze použít pro školení zdravotníků, ověřování systémů EHR a vývoj algoritmů umělé inteligence pro úkoly, jako je prediktivní modelování nebo zpracování přirozeného jazyka, to vše při zachování důvěrnosti pacienta.

Syntetická data ehr vytváření poznámek

3.3 Syntetické shrnutí rozhovoru mezi lékařem a pacientem v různých oblastech

To zahrnuje generování souhrnných verzí simulovaných interakcí lékař-pacient napříč různými lékařskými specializacemi, jako je kardiologie nebo dermatologie. Tyto souhrny, i když jsou založeny na fiktivních scénářích, se podobají souhrnům skutečných konverzací a lze je použít pro lékařské vzdělávání, školení AI a testování softwaru, aniž by došlo k odhalení skutečných rozhovorů s pacienty nebo ohrožení soukromí.

Syntetické shrnutí rozhovoru mezi lékařem a pacientem v různých oblastech

Proč investovat do čističky vzduchu?

Generativní řešení AI společnosti Shaip jsou poháněna komplexními a různorodými datovými sadami, přísnými postupy zajišťování kvality a závazkem k zabezpečení dat a soukromí. Společnost dodržuje nařízení GDPR a HIPAA, čímž zajišťuje ochranu citlivých informací o pacientech.

Výhody generativních řešení AI společnosti Shaip ve zdravotnictví jsou četné. Využitím těchto technologií mohou zdravotníci zlepšit přesnost diagnóz, ušetřit čas a peníze na sběr dat, urychlit dobu uvedení nové léčby na trh a získat konkurenční výhodu v oboru.

Jak se oblast zdravotnictví neustále vyvíjí, generativní umělá inteligence bude hrát stále důležitější roli při utváření budoucnosti diagnostiky a léčby. Shaip je předvojem této transformace a poskytuje zdravotníkům nástroje a soubory dat, které potřebují k poskytování přesnější, personalizovanější a efektivnější péče pacientům po celém světě.

Sociální sdílení