Moderování obsahu

5 typů moderování obsahu a jak škálovat pomocí AI?

Potřeba a poptávka po uživatelsky generovaných datech v dnešním dynamickém obchodním světě neustále roste a dostatečnou pozornost si získává i moderování obsahu.

Ať už se jedná o příspěvky na sociálních sítích, recenze produktů nebo komentáře na blogu, data generovaná uživateli obecně nabízejí poutavější a autentičtější způsob propagace značky. Bohužel tato data generovaná uživateli nemají vždy nejvyšší standardy a přináší výzvu efektivního moderování obsahu.

Moderování obsahu AI zajišťuje, že váš obsah odpovídá zamýšleným cílům společnosti a podporuje bezpečné online prostředí pro uživatele. Podívejme se tedy na rozmanité prostředí moderování obsahu a prozkoumáme jeho typy a roli při optimalizaci obsahu pro značky.

Moderování obsahu AI: přehledný přehled

Moderování obsahu AI je efektivní digitální proces, který využívá technologie AI k monitorování, filtrování a správě obsahu vytvářeného uživateli na různých digitálních platformách.

Cílem moderování obsahu je zajistit, aby obsah zveřejňovaný uživateli byl v souladu se standardy komunity, pokyny pro platformu a právními předpisy.

Moderování obsahu zahrnuje prověřování a analýzu textu, obrázků a videí za účelem identifikace a řešení oblastí zájmu.

Proces moderování obsahu řeší více účelů, jako např

 • Filtrování nevhodného nebo škodlivého obsahu
 • Minimalizace právních rizik
 • Zachování bezpečnosti značky
 • Zlepšení rychlosti, konzistence a obchodní škálovatelnosti
 • Zlepšení uživatelské zkušenosti

Pojďme se ponořit trochu hlouběji a prozkoumat moderování obsahu živěji s jeho různými typy a jeho rolí v nich:

[Přečtěte si také: Pochopení automatického moderování obsahu]

Letmý pohled do cesty moderování obsahu: 5 klíčových fází

5 klíčových fází cesty moderování obsahu

Zde je pět klíčových fází, kterými data procházejí, než se dostanou do správného tvaru a formy:

 1. Předmoderování

  Zahrnuje kontrolu a schvalování obsahu před jeho zveřejněním na platformě. Tato metoda nabízí přísnou kontrolu nad obsahem a zajišťuje, že bude spuštěn pouze obsah splňující konkrétní obchodní pokyny. Ačkoli je tato metoda vysoce účinná při generování vysoké kvality obsahu, může zpomalit distribuci obsahu, protože vyžaduje důslednou kontrolu a schválení člověkem.

  Příklad reálného světa:

  Amazonka je oblíbená značka, která využívá moderování obsahu k zajištění vhodnosti svého obsahu. Protože Amazon pravidelně zpracovává tisíce obrázků a videí produktů, jeho nástroj Amazon Rekognition zajišťuje ověření obsahu. Využívá metodu předmoderování k odhalení explicitního obsahu o více než 80 %, který by mohl poškodit pověst společnosti.

 2. Post-moderování

  Na rozdíl od předmoderování umožňuje post-moderování uživatelům odesílat obsah v reálném čase bez předchozí kontroly. To znamená, že obsah je okamžitě nasazen na živý server, ale podléhá další kontrole. Tento přístup umožňuje rychlejší distribuci obsahu. Postmoderování však také představuje riziko zveřejnění nevhodného nebo škodlivého obsahu.

  Příklad reálného světa:

  Youtube je toho klasickým příkladem. Umožňuje svým uživatelům zveřejňovat a publikovat obsah jako první. Později videa zkontroluje a nahlásí u nich nevhodnost nebo problémy s autorskými právy.

 3. Reaktivní moderování

  Je to skvělá technika začleněná některými online komunitami k označení jakéhokoli nevhodného obsahu. Reaktivní moderování se obecně používá s metodou před nebo po moderování a spoléhá na hlášení uživatelů nebo automatické systémy nahlašování k identifikaci a kontrole porušení obsahu. Online komunity využívají více moderátorů, kteří vyhodnocují a přijímají nezbytná opatření k odstranění zjištěných nevhodných dat.

  Příklad reálného světa:

  facebook používá metodu reaktivního moderování k prověřování obsahu na své platformě. Svým uživatelům umožňuje označit jakýkoli nevhodný obsah a na základě hromadných recenzí dále zavádí požadované akce. Nedávno Facebook vyvinul AI pro moderování obsahu, která přináší více než 90% úspěšnost při nahlašování obsahu.

 4. Distribuované moderování

  Tato metoda spoléhá na účast uživatelů při hodnocení obsahu a určení, zda je pro značku vhodný či nikoli. Uživatelé hlasují o jakékoli navrhované volbě a průměrné hodnocení rozhoduje o tom, jaký obsah bude zveřejněn.

  Jedinou nevýhodou používání distribuovaného moderování je, že začlenění tohoto mechanismu do značek je velmi náročné. Důvěřovat uživatelům, že moderují obsah, s sebou nese řadu brandingových a právních rizik.

  Příklad reálného světa:

  Wikipedia využívá mechanismus moderování distribuce k zachování přesnosti a kvality obsahu. Začleněním různých editorů a administrátorů tým Wikipedie zajišťuje, že na web budou nahrána pouze ta správná data.

 5. Automatické moderování

  Jde o jednoduchou, ale účinnou techniku, která využívá pokročilé filtry k zachycení slov ze seznamu a dále se řídí přednastavenými pravidly pro filtrování obsahu. Algoritmy použité v procesu identifikují vzory, které obvykle generují potenciálně škodlivý obsah. Tato metoda efektivně zveřejňuje vyladěný obsah, který může generovat vyšší zapojení a návštěvnost webu.

  Příklad ze skutečného světa

  Automatizované moderování používají různé herní platformy, včetně Playstation a Xbox. Tyto platformy obsahují automatizované metody, které odhalují a trestají hráče, kteří porušují pravidla hry nebo používají cheaty.

Příklady použití s ​​umělou inteligencí v moderování obsahu

Ai-powered případy použití v moderování obsahu

Moderování obsahu umožňuje odstranění následujících typů dat:

 • Explicitní obsah pro 18+: Jde o sexuálně explicitní obsah, který zahrnuje nahotu, vulgárnost nebo sexuální akty.
 • Agresivní obsah: Je to obsah, který představuje hrozby, obtěžování nebo obsahuje škodlivé výrazy. Může také zahrnovat cílení na jednotlivce nebo skupiny a často porušování pokynů pro komunitu.
 • Obsah s nevhodnými výrazy: Je to obsah, který obsahuje urážlivé, vulgární nebo nevhodné výrazy, jako jsou nadávky a nadávky, které mohou poškodit něčí pocity.
 • Klamavý nebo nepravdivý obsah: Jde o nepravdivé informace záměrně šířené s cílem dezinformovat nebo zmanipulovat publikum.

AI Content Moderation zajišťuje, že všechny tyto typy obsahu budou načteny a odstraněny, aby byl obsah přesnější a spolehlivější.

Moderování obsahu Ai

Řešení rozmanitosti dat pomocí moderování obsahu

Obsah je v digitálních médiích přítomen v různých typech a formách. Proto každý typ vyžaduje specializovaný přístup moderování, aby bylo dosaženo optimálních výsledků:

[Přečtěte si také: 5 typů moderování obsahu a jak škálovat pomocí AI?]

Textová data

U textových dat se moderování obsahu provádí pomocí algoritmů NLP. Tyto algoritmy používají analýza sentimentu k identifikaci tónu daného obsahu. Analyzují psaný obsah a odhalují jakýkoli spam nebo špatný obsah.

Kromě toho také používá rozpoznávání entit, které využívá demografické údaje společnosti k předpovídání falešnosti obsahu. Na základě zjištěných vzorů je obsah označen, bezpečný nebo nebezpečný a lze jej dále zveřejňovat.

Hlasová data

Moderování hlasového obsahu získalo v poslední době nesmírnou hodnotu se vzestupem hlasových asistentů a hlasem aktivovaných zařízení. K úspěšnému moderování hlasového obsahu se využívá mechanismus známý jako analýza hlasu.

Hlasová analýza je poháněna umělou inteligencí a poskytuje:

 • Překlad hlasu do textu.
 • Analýza sentimentu obsahu.
 • Interpretace tónu hlasu.

Obrazová data

Pokud jde o moderování obrazového obsahu, hodí se techniky jako klasifikace textu, zpracování obrazu a vyhledávání založené na vidění. Tyto výkonné techniky důkladně analyzují obrázky a detekují jakýkoli škodlivý obsah na obrázku. Obrázek je odeslán k publikování, pokud neobsahuje žádný škodlivý obsah nebo je v alternativním případě označen.

Data videa

Moderování videa vyžaduje analýzu zvuku, snímků videa a textu ve videích. K tomu využívá stejné mechanismy uvedené výše pro text, obrázek a hlas. Moderování videa zajišťuje, že nevhodný obsah bude rychle identifikován a odstraněn, aby se vytvořilo bezpečné online prostředí.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Moderování obsahu řízené umělou inteligencí je účinný nástroj pro udržení kvality a bezpečnosti obsahu napříč různými typy dat. Protože obsah vytvářený uživateli neustále roste, platformy se musí přizpůsobit novým a účinným strategiím moderování, které mohou zvýšit důvěryhodnost a růst jejich podnikání. Můžeš kontaktujte náš tým Shaip pokud máte zájem o moderování obsahu pro vaši firmu.

Sociální sdílení