Optické rozpoznávání znaků

Role OCR při digitalizaci dokumentů

Přechod bez papírů je zásadní fází digitální transformace. Společnosti těží ze snížení závislosti na papíru a používání digitálních médií ke sdílení informací, vytváření poznámek, vytváření faktur a mnoho dalšího. Jednou z klíčových technologií, která každému pomáhá s digitalizací dokumentů, je OCR neboli optické rozpoznávání znaků.

Technologie OCR umožňuje převádět obsah z obrázků na text, čímž je proces digitalizace jednodušší a rychlejší. Kombinace OCR a umělé inteligence nyní automatizuje bezpapírovou práci a automatizuje proces digitalizace.

Co je technologie OCR a jak funguje?

Co je technologie ocr a jak funguje? Optické rozpoznávání znaků převádí textový obrázek do čitelného a upravitelného textového formátu. Pomocí OCR čtečky můžeme naskenovat dokument, kterým může být účtenka, faktura, sestava apod. v obrazovém formátu. Technologie OCR má omezení, například nemůže převést text do upravitelného formátu. Obsah obrázku bude převeden na data ve formátu prostého textu.

Proces převodu OCR začíná akvizicí obrázku, kdy skener získá obrázek a převede jej na binární data. Skener klasifikuje světlé oblasti jako pozadí obrázku a tmavé oblasti jako text.

Poté vyčistí obrázek a odstraní všechny chyby, aby se zlepšilo čtení. Mezi používané čisticí techniky patří:

  • Vyrovnání zešikmení
  • Odstranění skvrn
  • Odvoz krabic
  • Rozpoznávání skriptů

Poté pomocí jednoho ze dvou použitelných algoritmů Shoda vzorůa Feature Matching, obrázek získá předposlední tvar a obsah. Porovnávání vzorů zahrnuje shodu každého znaku (tzv. glyf) s glyfy obchodu, aby se obraz znovu vytvořil v digitální verzi.

Role OCR při digitalizaci dokumentů

Role ocr při digitalizaci dokumentů Stále se objevují nové technologie a systémy, jak postupujeme vpřed s digitální transformací. K přechodu z doby, kdy se vše tisklo na papír, do doby, kdy se bezpapírové operace stanou normální, je zapotřebí několika technologií.

OCR je jednou z technologií, která dokáže eliminovat zdlouhavý proces ručního zadávání dat a digitalizace. Tady je jak OCR pomáhají urychlit proces digitalizace dokumentů:

  • Vestavěná kontrola pravopisu označí všechny chyby a pochybnosti v obrázku, než jej převede do čitelného formátu. Různé programy mají různé systémy kontroly pravopisu a databáze; vyberte ten, který může usnadnit rychlou opravu chyb.
  • Program OCR skenující papírový dokument provede komplexní analýzu.
  • Může také kontrolovat pravopis každé věty pomocí funkcí MS Word. Zároveň do svého slovníku přidá nové a složité vědecké termíny pro další relevanci.

Program OCR má vestavěný systém pro optimalizaci mediálních dat a informací. Může zlepšit kvalitu optimalizací média s vyšší čistotou a viditelností.

Obecně platí, že v programu OCR jsou černobílé čárové obrázky v uměleckém režimu a jsou uloženy ve formátu GIF a PNG. Černobílé fotografie se však ukládají ve formátu GIF nebo JPEG a barevné fotografie se ukládají ve formátu JPEG. Společnosti potřebují nastavit infrastrukturu OCR, aby mohly využívat výhod této technologie.

Výhody OCR pro digitalizaci dokumentů

Proces OCR umožňuje podnikům digitalizovat veškerou dokumentaci související s jejich provozem a službami. Díky digitalizovaným dokumentům mohou společnosti těžit z vyšší bezpečnosti, dostupnosti a přesnosti.

Šetří místo

1 MB jednotky pojme 500 stran tištěného textu. Tam, kde mají podniky hromady papíru, představte si prostor, který mohou ušetřit digitalizací pomocí OCR.

Vyšší bezpečnost

K papírovým dokumentům má přístup kdokoli, ale digitalizované dokumenty lze chránit heslem. Kromě toho můžeme zkontrolovat soubory protokolu, abychom věděli, kdo přistupoval ke konkrétnímu dokumentu.

Snadnost přístupu

K digitalizovaným dokumentům má přístup kdokoli odkudkoli na světě. Ti s přístupem mohou také požadované dokumenty vyhledávat, protože digitalizované dokumenty jsou uloženy na centrálním serveru.

Úspora nákladů

Náklady na ukládání, manipulaci a uchovávání fyzických dokumentů jsou vyšší než na jejich digitalizaci. Digitalizované verze dokumentů nezmizí ani neshnijí. Digitální dokumenty však mohou být hacknuty nebo jsou náchylné ke kybernetické krádeži, ale na to máme vhodná bezpečnostní opatření.

Sloučení OCR, Deep Learning a AI v digitalizaci dokumentů

Při integraci se systémy hlubokého učení získá proces OCR další dynamiku. Mechanismy hlubokého učení mohou pomoci extrahovat strukturovaná a nestrukturovaná data z obrázků s vyšší účinností a přesností.

Navíc dokáže zautomatizovat proces digitalizace a snížit tak chybový potenciál, který s sebou přináší člověk, který digitalizuje každý dokument. Existují nástroje a služby strojového učení, které můžeme použít k automatizaci extrakce textu při vysokých rychlostech a více rozložení.

V rámci těchto OCR programů jsou nyní nástroje pro rozpoznávání obrázků, které urychlují proces identifikace a anotování obrázků.

Veškerá tato práce je dokončena prostřednictvím jediného řešení integrovaného do řešení OCR nebo jako vestavěná funkce.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Optické rozpoznávání znaků (OCR) dělá v tomto odvětví nové kroky a usnadňuje snadný přechod od fyzické k digitální dokumentaci. Díky široké škále dostupných nástrojů si vyberte ty, které mají všechny vlastnosti a funkce, které potřebujete pro snadnou digitalizaci dokumentů.

S Shaip's OCR, povolené se službami strojového učení, získáte vysoce kvalitní data z inteligentních nástrojů a služeb. Převádíme textová data do strojově čitelného formátu a extrahujeme všechny informace, které potřebujete pro hladký proces digitální transformace.

Sociální sdílení