In-The-Media-AITechtrend

Transformace zdravotnictví pomocí hlasových technologií poháněných umělou inteligencí

Blog pojednává o vyvíjející se roli hlasových asistentů s umělou inteligencí ve zdravotnictví a nastiňuje jejich potenciál způsobit revoluci v různých aspektech tohoto sektoru. Tito asistenti mohou provádět základní úkoly, čímž umožňují lékařům soustředit se na důležitější úkoly. Překlenují jazykové bariéry zejména u pacientů se sluchovým postižením a poskytují uživatelům spolehlivé informace.

Mezi klíčové budoucí aplikace patří:

  • Chytré reproduktory jako asistenti: Zařízení jako Alexa Echo, Apple Home Pod a Google Home budou ve zdravotnictví běžnější. Budou pomáhat s úkoly, jako je plánování schůzek, doplňování receptů a pomoc lékařům tím, že si budou dělat poznámky a zaznamenávat anamnézu.
  • Automated Speech Recognition (ASR) v měřítku: Technologie ASR, která nyní dosahuje lidské parity, hraje klíčovou roli v dokumentaci, která je základní složkou zdravotní péče pro léčbu a výzkum. Budoucí vývoj může zahrnovat podporu více jazyků nad rámec angličtiny.
  • Vylepšení hlasoví chatboti: Díky pokročilým jazykovým modelům, jako jsou GPT a BERT, tito chatboti zvýší zapojení zákazníků. Budou efektivnější díky přístupu k různým datovým souborům, napomáhají při zotavování pacientů a provádějí základní úkoly.
  • Efektivní klinická dokumentace: Nástroje umělé inteligence urychlí klinickou dokumentaci a převedou ji z manuálních na automatizované procesy. Tento přechod umožní zdravotníkům zaměřit se více na péči o pacienty.
  • Hlasoví asistenti v provozu na recepci: Tito asistenti vylepší zkušenosti pacientů poskytováním informací, jako jsou čekací doby a asistování při nouzové péči. Budou také hrát roli při upřednostňování péče o pacienty tím, že analyzují symptomy a lékařské záznamy efektivněji než lidský personál.

Celkově blog naznačuje, že AI ve zdravotnictví, zejména prostřednictvím hlasově podporovaných technologií, výrazně zlepší efektivitu, péči o pacienty a dostupnost lékařských služeb.

Přečtěte si celý článek zde:

https://aitechtrend.com/the-future-of-voice-technologies-in-healthcare/

Sociální sdílení

Pojďme dnes diskutovat o vašem požadavku na školení AI.