InMedia-Wikicatch

Přehled 5 základních datových sad pro rozpoznávání pojmenovaných entit s otevřeným zdrojem

Rozpoznávání pojmenovaných entit (NER) je klíčovým aspektem zpracování přirozeného jazyka (NLP), který pomáhá identifikovat a kategorizovat konkrétní detaily ve velkých objemech textu. Aplikace NER zahrnují mimo jiné extrakci informací, sumarizaci textu a analýzu sentimentu. Pro efektivní NER jsou potřeba různé datové sady pro trénování modelů strojového učení.

Pět významných open source datových sad pro NER je:

 • CONLL 2003: Zpravodajská doména
 • CADEC: Lékařská doména
 • WikiNEuRal: doména Wikipedie
 • OntoNotes 5: Různé domény
 • BBN: Různé domény

Mezi výhody těchto datových sad patří:

 • Dostupnost: Jsou zdarma a podporují spolupráci
 • Bohatost dat: Obsahují různorodá data, která zvyšují výkon modelu
 • Podpora komunity: Často přicházejí s podpůrnou komunitou uživatelů
 • Usnadnit výzkum: Zvláště užitečné pro výzkumníky s omezenými zdroji sběru dat

Přinášejí však také nevýhody:

 • Kvalita dat: Mohou obsahovat chyby nebo zkreslení
 • Nedostatek specifičnosti: Nemusí být vhodné pro úkoly vyžadující specifická data
 • Obavy o zabezpečení a soukromí: Rizika spojená s citlivými informacemi
 • Údržba: Nemusí dostávat pravidelné aktualizace

Navzdory potenciálním nevýhodám hrají open-source datové sady zásadní roli v rozvoji NLP a strojového učení, konkrétně v oblasti rozpoznávání pojmenovaných entit.

Přečtěte si celý článek zde:

https://wikicatch.com/open-datasets-for-named-entity-recognition/

Sociální sdílení

Pojďme dnes diskutovat o vašem požadavku na školení AI.