TechnologyHQ - Shaip

Sémantická segmentace Co to je a jak pomáhá?

Sémantická segmentace je technika hlubokého učení, která kategorizuje obrazové pixely do předem definovaných tříd. Cílem je přiřadit každému pixelu v obrázku štítek, což umožní odlišit objekty a jejich hranice v obrázku. To je užitečné v různých aplikacích, jako jsou autonomní vozidla, lékařské zobrazování a analýza satelitních snímků. V autonomních vozidlech lze sémantickou segmentaci použít k identifikaci hranic silnic, dopravních značek a chodců. V lékařském zobrazování může být použit k segmentaci nádorů a dalších důležitých struktur v lékařských skenech. Tento přístup využívá konvoluční neuronové sítě (CNN) k analýze obrazu a vytvoření mapy segmentace, která definuje objekty a jejich hranice. Výstupem je segmentovaný obrázek, kde je každý pixel označen, jasně rozumí objektům a jejich vztahům v rámci obrázku.

Přečtěte si celý článek zde:

https://www.technologyhq.org/semantic-segmentation-what-is-it-and-how-does-it-help/

Sociální sdílení

Pojďme dnes diskutovat o vašem požadavku na školení AI.