In-The-Media-The AI ​​Journal

Vzestup umělé inteligence v rozpoznávání emocí: Porozumění lidským pocitům

Umělá inteligence (AI) umožnila porozumět a rozpoznat lidské emoce prostřednictvím výrazů obličeje, řeči těla, gest a tónů hlasu. Algoritmy rozpoznávání emocí, nasazené s technologií rozpoznávání obličeje, se používají v různých aplikacích, jako je marketing, vývoj produktů a sledování.

Rozpoznávání emocí na základě umělé inteligence funguje tak, že vyhodnocuje reakci jednotlivce na podnět na základě šesti základních emocí: strachu, hněvu, štěstí, smutku, znechucení a překvapení. Algoritmy využívají k analýze rysů a výrazů obličeje pokročilé technologie, jako je strojové učení, hluboké učení a počítačové vidění.
Aby byly zajištěny přesné výsledky, programy umělé inteligence musí být trénovány s vysoce kvalitními, nezaujatými daty, která prošla anotací klíčových bodů. Aplikace rozpoznávání emocí a obličejů v AI zahrnují psychologickou a neurovědu diagnostiku, dohled a bezpečnost, marketing a reklamu a zákaznický servis.

Účinnost umělé inteligence při rozpoznávání emocí však do značné míry závisí na kvalitě trénovacích dat a existují obavy z předsudků, soukromí a možného zneužití. Zatímco rozpoznávání obličeje je široce přijímáno, přidání rozpoznávání emocí vedlo v některých státech USA k určitým zákazům kvůli potenciálním předsudkům vůči etnickým, kulturním a náboženským menšinám.

Shaip poskytuje služby anotací dat pro zlepšení kvality dat pro generování autentických odpovědí v systémech AI pro rozpoznávání emocí.

Přečtěte si celý článek zde:

https://aijourn.com/ai-in-emotion-recognition/

Sociální sdílení

Pojďme dnes diskutovat o vašem požadavku na školení AI.